VOICE! Jouw Zeggenschap, Jullie Kracht

30 september 2024
TivoliVredenburg

Het is heel belangrijk dat professionals in zorg en welzijn kunnen en mogen meedenken en (mee)beslissen over onderwerpen die invloed hebben op hun werk. Zeggenschap stelt professionals in staat om goede kwaliteit van zorg en begeleiding te bieden aan cliënten, patiënten en bewoners en zorgt ervoor dat professionals met plezier, passie en bevlogenheid kunnen werken in de sector.

Vanuit het Ministerie van VWS wordt sinds 2022 geïnvesteerd in het versterken van zeggenschap van professionals in zorg en welzijn. Bijvoorbeeld met een Subsidieregeling Zeggenschap. Daarmee kunnen zorg- en welzijnsorganisaties subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een actieplan Zeggenschap. Ook werkt het Ministerie van VWS aan het versterken van zeggenschap op landelijk niveau. Bijvoorbeeld doordat maandelijks een klankbordgroep wordt georganiseerd waarin ongeveer 20 professionals meedenken, adviseren en met beleidsmedewerkers van VWS in gesprek gaan over actuele beleidsvraagstukken. De klankbordgroep wordt voorgezeten door de Chief Nursing Officier van VWS: Evelyn Finnema.

Met VOICE organiseren we een klankbordgroep XL! Dat is een jaarlijks terugkerend event waarop tot wel 200 professionals hun stem (VOICE!) kunnen laten horen en in gesprek kunnen met beleidsmedewerkers.

VOICE staat volledig in het teken van zeggenschap. Tijdens het event kan je als professional direct zeggenschap toepassen maar ook praktische tips en tricks opdoen over hoe je zelf en in je organisatie met zeggenschap aan de slag kan. Het programma van VOICE bestaat uit kleine en grote deelsessies. In de kleine deelsessies kan jij als professional in gesprek met collega’s en beleidsmedewerkers van VWS over een aantal actuele en belangrijke onderwerpen. De grote deelsessies zijn bedoeld ter inspiratie, activatie en het opdoen van praktische kennis, tips en tricks. In ronde 1 zal het Landelijk Actieplan Zeggenschap de sessie verzorgen, in ronde 2 zal Accuralis dit doen namens de Landelijke Monitor Zeggenschap.

Laat jij je VOICE horen op 30 september? 
Meld je aan via onderstaande button. 

Aanmelden